Tacoma Steam Donkey - Part 1. 


 Photo - John T. Labbe Collection.

Dit zeldzame model is een Puget Sound Iron & Steel Works "Tacoma" Steam Donkey en werd gebouwd eind jaren 1890.
Er zijn in vroegere tijden maar enkele van dit type donkey gefabriceerd.
Dit type donkey is zo zeldzaam dat ik maar vier foto's heb kunnen vinden. Heb nog navraag gedaan in de US, maar ook in menig digitale archief heb ik geen nieuwe foto's kunnen vinden.Deze machine is een verbeterde versie van de eerste Dolbeer steam donkey zoals u onderstaande vier afbeelding kunt zien.

Op bovenstaande twee afbeeldingen is goed te zien dat lumberjackers de trekkabel, die om de spool gewonden zit, gespannen houden. Hierdoor 
slipte de kabel niet en werd de boomstam binnen gehaald. De binnen gehaalde kabel hoopte zich dan op achter de steam donkey zoals u kunt zien. 
Bij dit soort eerste donkeys moest nog wel de kabel terug gebracht worden door een paard of ezel naar de te verslepen boom, zie onderste foto.
De Tacoma Steam Donkey had de mogelijkheid om die kabel door de toegevoegde drum gespannen te houden en gelijk op te winden. 
De meeste kracht werd immers verkregen door de tandwiel overbrenging van de hoofdspool. De drum had natuurlijk ook de mogelijkheid 
om als losstaande unit gebruikt en bediend te worden. Latere type donkeys kregen twee of meerdere door tandwielen aangedreven 
drums waardoor er ook meerdere kabels bediend konden worden. De evolotie van deze machines ging dus bijzonder snel. Photo - courtesy University of Washington Libraries, IND0235, n.d. 

Deze donkey zal gebouwd gaan worden in de schaal 1 : 20. Heb inmiddels de bestelde cilindertjes binnen gekregen die uitstekend 
bij deze schaal passen. Ze moeten nog wel in elkaar gezet en enigszins aangepast worden. De donkey wordt een mengeling 
tussen de Tacoma en het eerder genoemde Dolbeer type, dus eigenlijk een horizontale Dolbeer met een drum.


Aanpassingen, verbeteringen cq toevoegingen waren niet vreemd in een vroeger tijdperk waar de evolutie erg hard ging op logging gebied. 
Vandaar dat er bijna geen foto's te vinden zijn van dit type uitvoering van de Tacoma Donkey en zodanig niet
officieel is vastgelegd 
in Den Donkey Geschiedenis Boeken. Ik heb de naam trouwens verkregen van iemand uit de US die blijkbaar wel met dit type bekend is. 
Het wordt voor mij een uitdaging om met de verkregen info en kennis toch een historisch verantwoorde Tacoma donkey te bouwen. Photo - New Tacoma Steam Donkey,  Griffith & Graeber Logging  ca. 1920.   

Hierboven is een totaal vernieuwde uitvoering te bewonderen van een Tacoma donkey uit de begin jaren 1920.
Photo - 18B Tacoma Steam Donkey Engine.

Hierboven is te zien dat een Tacoma type donkey wordt versleept door een Dolbeer donkey met verticale spool -  zie die Dolbeer beter op de onderste afbeelding.Hieronder is nog een Dolbeer donkey met verticale spool te zien tijdens zijn werk. Deze donkey is trouwens beschreven in een der mappen op deze website.Op onderstaande foto kunt u trouwens goed zien hoe groots men de latere donkey kon bouwen vergeleken met de eerste Dolbeer donkey op de foto hierboven.Ik kwam nog, in mijn zoektocht naar de te bouwen donkey, onderstaande foto tegen. Deze donkey heeft ook een groot tandwiel en een drum aan de achterzijde.


Photo from Lane County History Museum - circa 1900. 

Op de onderste foto is te zien dat dit latere type alleen een door tandwielen aangedreven drum heeft. 
De constructie was daardoor sterker dan door de ketting aangedreven drum zoals bij de Tacoma donkey.
De donkey is nu gereed! Ik heb de foto's van de machine in een nieuwe map gezet.
     
Ga sneller naar Part 2 door op de link te drukken /  Go faster to Part 2 by pressing the link
http://www.depuffendeschoorsteen.com/steam-donkey-2-/